Konferencje

"Racjonalizacja gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym"

 
8 maja 2018 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach odbędzie się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt.

Racjonalizacja gospodarki odpadami w kontekście
gospodarki o obiegu zamkniętym

  Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym to nowe podejście opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny.
  Celem wdrożenia  gospodarki o obiegu zamkniętym jest pobudzanie konkurencyjności  gospodarki, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego. Z punktu widzenia gospodarowania odpadami, bezpośrednim celem jest zmiana podejścia do odpadów poprzez ich dalsze wykorzystanie jako zasobów ograniczając jednocześnie zużycie surowców pierwotnych.

  Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców uwzględniających konieczność wdrożenia zasad zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym, przedsiębiorców stanowiących ogniwa gospodarowania odpadami, w tym recyklerów,  przedstawicieli jednostek samorządowych oraz  organizacji pozarządowych.

PROGRAM KONFERENCJI*

10.00 – 12.30 PANEL I
 1. Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 2. Stan i potrzebne zmiany ''prawa odpadowego'' w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym – dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 3. Aktualny stan i planowane zmiany prawa odpadowego w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym – Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
 4. Przygotowania do gospodarowania odpadami w świetle gospodarki o obiegu zamkniętym – podejście metropolitarne – Łukasz Tekeli, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 5. Możliwości pozyskiwania środków na transformację modelu biznesowego u przedsiębiorcy celem dopasowania do gospodarki o obiegu zamkniętym – dr Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach;
 6. Japońskie rozwiązania w efektywnym, selektywnym zbieraniu odpadów – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. Politechnika Częstochowska, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych;
 7. Miejsce termicznego przekształcenie odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym? – przedstawiciel SUEZ Polska Sp. z o.o. z Warszawy.
12.30 – 13.00 PRZERWA KAWOWA

13.00 – 15.00 PANEL II
 1. Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a pakiet KE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – Jakub Tyczkowski, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy;
 2. Preferencje zakupowe papierni w sytuacji globalnej nadpodaży makulatury. Wpływ jakości materiału na pozycję negocjacyjną sprzedawcy makulatury – Marek Skorwider, Mondi Świecie S.A. w Świeciu;
 3. Scale for Good” – nowa strategia firmy McDonald’s w zakresie opakowań i recyklingu odpadów – Tomasz Kurpiewski, McDonald’s Polska Sp. z o.o.;
 4. Technologia D4 jako innowacyjny sposób przekształcania odpadów resztkowych – Jan Biedak, WMB International Sp. z o.o. w Katowicach;
 5. Przetwarzanie opakowań po środkach ochrony roślin, recykling odpadów niebezpiecznych – Piotr Machnik, Polimer Inno Tech Sp. z o.o.  w Siemianowicach Śląskich.
15.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 
             *Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji

Konferencja jest BEZPŁATNA - wyłącznie po przesłaniu karty zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona!
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać - do 27 kwietnia 2018 r. - na adres mailowy: szkolenia@pie.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
(wersja edytowalna do pobrania)


Dodatkowe informacje o konferencji:
tel. 32 253 51 55
tel. kom. 501 052 979
e-mail: szkolenia@pie.pl

 
« wróć do listy elementów