Konferencje

"Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi"


 
W dniu 13 listopada br. Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, odbędzie się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. 

"Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi"

Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Celem konferencji jest zdiagnozowanie aktualnego stanu gospodarki odpadami w kontekście trendów europejskich i gospodarki o obiegu zamkniętym. Omówienie znaczenia i konsekwencji zmian nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców działających w obszarze inwestycji  i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Program konferncji*
 
10:00 - 12:30 Panel I
 1. Otwarcie konferencji – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE;
 2. Wprowadzenie – Jerzy Swatoń, Wiceprzewodniczący Rady PIE;
 3. Aktualne problemy gospodarki odpadami. Pożądane kierunki zmian, szczególnie w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych – dr Marek Goleń, adiunkt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Zespołu Opracowania Kierunków Zmian Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urząd M. St. Warszawy;
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego –  Maciej Thorz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach;
 5. Technologie w gospodarce odpadami komunalnymi – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. Politechniki Częstochowskiej, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury i Środowiska;
 6. Prawne aspekty walki z patologiami w gospodarce odpadami – dr Aleksander Marekwia, Marekwia&Pławny Kancelaria Radców Prawnych sp.p. w Tychach.
12:30 - 13:00 Przerwa kawowa

13:00 - 15:30 Panel II
 1. Przeciwdziałanie szarej strefie w odpadach, współpraca SUEZ z UN Global Compact nad Raportem w tej sprawie – Pawel Strzelecki, Dykretor ds. Rozwoju SUEZ Polska Sp. z o.o. w Warszawie;
 2. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie;
 3. Szara strefa w gospodarce odpadami z perspektywy walki z przestępczością –  mł. insp. Piotr Trzciński, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie;
 4. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Krystian Smuda, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 5. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami. Programy unijne – dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.
15:00-15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie Konferencji 

 
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszenia!
Zgłoszenia na konferencje prosimy przesyłać na adres mailowy: szkolenia@pie.pl do 8 listopada 2019 r.


« wróć do listy elementów