Konferencje

"Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi"


 
W dniu 13 listopada br. Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. 

"Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi"

Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Celem konferencji było zdiagnozowanie aktualnego stanu gospodarki odpadami w kontekście trendów europejskich i gospodarki o obiegu zamkniętym. Omówienie znaczenia i konsekwencji zmian nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Konferencja skierowana była do przedsiębiorców działających w obszarze inwestycji i usług na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

PROGRAM KONFERENCJI
 
Panel I
 1. Otwarcie konferencji – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE;
 2. Wprowadzenie – Jerzy Swatoń, Wiceprzewodniczący Rady PIE;
 3. Aktualne problemy gospodarki odpadami. Pożądane kierunki zmian, szczególnie w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych – dr Marek Goleń, adiunkt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Zespołu Opracowania Kierunków Zmian Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urząd M. St. Warszawy;
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego –  Maciej Thorz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach;
 5. Technologie w gospodarce odpadami komunalnymi – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. Politechniki Częstochowskiej, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury i Środowiska;
 6. Prawne aspekty walki z patologiami w gospodarce odpadami – dr Aleksander Marekwia, Marekwia&Pławny Kancelaria Radców Prawnych sp.p. w Tychach.
Panel II
 1. Przeciwdziałanie szarej strefie w odpadach, współpraca SUEZ z UN Global Compact nad Raportem w tej sprawie – Anna Rozwadowska-Rusiniak, Rzecznik Prasowy SUEZ Polska Sp. z o.o. w Warszawie;
 2. Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie;
 3. Szara strefa w gospodarce odpadami z perspektywy walki z przestępczością –  mł. insp. Piotr Trzciński, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie;
 4. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Krystian Smuda, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 5. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami. Programy unijne – dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.

PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE NA KONFERENCJI
(pdf do pobrania)

Prezentacja startowa PIE

Panel 1

Aktualne problemy gospodarki odpadami. Pożądane kierunki zmian, szczególnie w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych – dr Marek Goleń
Gospodarka odpadami komunalnymi z perspektywy Urzędu Marszałkowskiego –  Maciej Thorz
Technologie w gospodarce odpadami komunalnymi – dr hab. inż. Jurand Bień, prof. PCz 
Praca urządzenia sortującego: https://www.youtube.com/watch?v=EfTLyZuujFM
Prawne aspekty walki z patologiami w gospodarce odpadami – dr Aleksander Marekwia

Panel 2
Przeciwdziałanie szarej strefie w odpadach, współpraca SUEZ z UN Global Compact nad Raportem w tej sprawie – Anna Rozwadowska-Rusiniak
Rozszerzona odpowiedzialność producenta – Jakub Tyczkowski
Szara strefa w gospodarce odpadami z perspektywy walki z przestępczością –  mł. insp. Piotr Trzciński
Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Krystian Smuda
Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami. Programy unijne – dr Przemysław Jura
« wróć do listy elementów