Konferencje

"Perspektywy i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego"

W dniu 28 listopada 2017 r. Polska Izba Ekologii organizuje konferencję nt.
 

Perspektywy  i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego
 

która odbędzie się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
(ul. Jagiellońska 25)
 

                       
 

  Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz reprezentantów świata nauki i biznesu.

  Celem konferencji będzie omówienie szeregu istotnych zmian, które niesie za sobą wdrożenie nowej ustawy o Prawie wodnym - w 2018 roku i latach następnych.
 
PROGRAM KONFERENCJI*
 
10.00 – Otwarcie konferencjiCzesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

Wprowadzenie – Jerzy Swatoń, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

PANEL 1
  1. Wdrażanie nowych systemów gospodarki zasobami wodnymi – Joanna Anczarska, Naczelnik Wydziału Ochrony Wód Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  2. Stan prac legislacyjnych w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej Gabriela Lenartowicz, Poseł na Sejm RP;
  3. Wdrażanie nowego prawa wodnego. Nowe obciążenia finansowe – dr inż. Tadeusz Rzepecki, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
  4. Nowe oblicze elektronicznej faktury – rewolucja w dystrybucji i opłacaniu należności – Krzysztof Popowski, Ekspert w Departamencie Bankowości Elektronicznej Banku Millennium S.A.
12.30– 13.00 PRZERWA KAWOWA

PANEL 2
  1. Aspekty finansowania nowych rozwiązań w gospodarce wodnej – prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  2. Nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymidr inż. Jan Bondaruk, mgr inż. Paweł Łabaj, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
  3. Recykling ścieków oczyszczonych jako przykład racjonalnego gospodarowania wodą – Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki  Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach;
  4. Zarządzanie wodami w oparciu o doświadczenia Grupy SUEZ – Tomasz Strzelecki, Wiceprezes Zarządu SUEZ Woda oraz ONDEO Polska.
15.00  DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
                                      
*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji
 
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu karty zgłoszenia!

KARTA ZGŁOSZENIA
do pobrania (doc)


Zgłoszenia na konferencje prosimy przesyłać na adres mailowy: szkolenia@pie.pl do 23.11.2017 r.

« wróć do listy elementów