Konferencje

„Paliwa stałe w programach PONE w świetle tzw. Ustawy antysmogowej”


28 stycznia 2016 r. Polska Izba Ekologii zorganizowała konferencję
 

„Paliwa stałe w programach PONE w świetle tzw. Ustawy antysmogowej”

Cel: Prezentacja czystych technologii spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy eksploatowanych w sektorze komunalno-bytowym jako kluczowych narzędzi technicznych poprawy jakości powietrza w źródłach rozproszonych w aspekcie strategii programów ograniczania niskiej emisji i programów gospodarki niskoemisyjnej.
 
Uczestnicy: Konferencja jest skierowana byłaprzede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, jednostek przygotowujących programy ograniczania niskiej emisji oraz programy gospodarki niskoemisyjnej, a także do przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej oraz rozproszonej energetyki, instytucji ochrony i kontroli stanu środowiska, agencji ochrony środowiska oraz organizacji pozarządowych z województw: śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

PANEL I 
 1. dr inż. Krystyna Kubica, Ekspert PIE – Czyste ciepło z paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego - techniczne i pozatechniczne działania w aspekcie tzw. ustawy antysmogowej oraz KPOP;
 2. dr Aleksander Marekwia, Radca Prawny Kancelaria Marekwia&Pławny Sp.p. – „Ustawa antysmogowa”  jako prawne narzędzie  w zakresie zarządzania jakością powietrza;
 3. Waldemar Drożdżol, Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich – Rola służb kominiarskich w kontroli stanu instalacji spalania w gospodarstwach domowych w świetle prawa krajowego i uregulowań UE;
 4. Piotr Budzisz, Prezes Zarządu AT Group – Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej – dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania.
 
PANEL II
 1. Paweł Arczyński, PPUGPS PIE Parametry jakościowe kotłów na paliwa stałe – węgiel i biomasę; stan aktualny i przyszłość w aspekcie spełnienia wymagań programów PONE;
 2. dr inż. Leon Kurczabiński, Ekspert PIE, Ekspert UNECE – Paliwa węglowe dla wysokosprawnych urządzeń grzewczych małej mocy – zalecenia jakościowe, prognoza podaży i popytu;
 3. Jacek Ręka, Członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek – Środowisko – Ekonomia, Prezes firmy Cebud S.C. – Możliwości wykorzystania ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą drzewną w działaniach związanych z poprawą jakości powietrza;
 4. Piotr Cembala, Prezes Komin-Flex" Sp. z o.o. Pszczyna, Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie, Zbigniew Tałach, Stowarzyszenie Kominy Polskie  – Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy.
Referaty przedstawione na konferencji
do pobrania (pdf):
 
PANEL I
 1. dr inż. Krystyna Kubica, Czyste ciepło z paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego - techniczne i pozatechniczne działania w aspekcie tzw. ustawy antysmogowej oraz KPOP
 2. dr Aleksander Marekwia, „Ustawa antysmogowa”  jako prawne narzędzie  w zakresie zarządzania jakością powietrza
 3. Waldemar Drożdżol, Rola służb kominiarskich w kontroli stanu instalacji spalania w gospodarstwach domowych w świetle prawa krajowego i uregulowań UE
 4. Piotr Budzisz, Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej – dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania

PANEL II
 1. Paweł Arczyński, Parametry jakościowe kotłów na paliwa stałe – węgiel i biomasę; stan aktualny i przyszłość w aspekcie spełnienia wymagań programów PONE
 2. dr inż. Leon Kurczabiński, Paliwa węglowe dla wysokosprawnych urządzeń grzewczych małej mocy – zalecenia jakościowe, prognoza podaży i popytu
 3. Jacek Ręka, Możliwości wykorzystania ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą drzewną w działaniach związanych z poprawą jakości powietrza
 4. Piotr Cembala, Zbigniew Tałach, Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy  
 
GALERIA ZDJĘĆ


 
 

 
« wróć do listy elementów