Konferencje

„Ochrona środowiska w województwie śląskim. Historia i przyszłość”


23 listopada 2015 r. Polska Izba Ekologii zorganizowała konferencję
 

OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.
HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ


Celem konferencji były: synteza dorobku i osiągnięć w zakresie ochrony środowiska w województwie śląskim, analiza zachodzących zmian stanu jakości poszczególnych jego elementów: powietrza, wody, gleby – powierzchni, główne zadania stojące przed społeczeństwem i władzami województwa śląskiego  na najbliższe 20-30 lat w aspekcie zachodzących przemian gospodarczych i społecznych, uhonorowanie osób, instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska w województwie śląskim.

Uczestnicy konferencji: Zasadniczą część uczestników konferencji stanowili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i  administracji, byli i obecni posłowie i radni Sejmiku Śląskiego zajmujący się ochroną środowiska, osoby oraz przedstawiciele instytucji zasłużonych dla ochrony środowiska w województwie śląskim, byli i aktualni członkowie zarządów WFOŚiGW, WIOŚ, RDOŚ przedstawiciele podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, biura projektowe organizacji pozarządowych, laureaci konkursu „Ekolaury PIE”.

PROGRAM KONFERENCJI
PANEL I 
 1. Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii – Polityka i prawo ochrony środowiska w Polsce;
 2. Bernard  Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach – Ochrona środowiska w województwie śląskim na tle problemów społeczno–gospodarczych;
 3. Jerzy Swatoń, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Mechanizmy ekonomiczno-finansowe w ochronie środowiska;
 4. Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparciem finansowym ochrony środowiska w regionie;
 5. dr Jerzy Kopyczok, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Ochrona środowiska w województwie śląskim w perspektywie WIOŚ w Katowicach;
 6. dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu – Realizacja zasad polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce gospodarczej Polski.

PANEL II
 1. dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN Zabrze, dr Leszek Ośródka, IMGW PIB Warszawa, dr inż. Krystyna Kubica, ekspert PIE – Zanieczyszczenie powietrza w woj. śląskim stan, perspektywy zmian nowe wyzwania;
 2. prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny, Główny Instytut Górnictwa – Gospodarka odpadami na Śląsku - rys historyczny i wyzwania na przyszłość;
 3. dr inż. Franciszek Pistelok, Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu – Problemy gospodarki wodnej  w województwie śląskim. Historia i przyszłość;
 4. dr hab. inż. Jan Skowronek, Dyrektor Instytutu Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w woj. śląskim;
 5. Jolanta Prażuch, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody – Od szczegółu do ogółu, czyli krótka historia ochrony przyrody po 1990 r.;
 6. dr inż. Kazimierz Szabla, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Problemy gospodarki leśnej Górnego Śląska – historia, stan obecny i kierunki zmian
15.00 Dyskusja i podsumowanie Konferencji
                            
Filmowe podsumowanie konferencji oraz Gali

Referaty przedstawione na konferencji
do pobrania (pdf):

PANEL I

Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii
Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Jerzy Swatoń, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW
Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
dr Jerzy Kopyczok, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu


PANEL II

dr inż. Krzysztof Klejnowski, IPIŚ PAN Zabrze, dr Leszek Ośródka, IMGW PIB Warszawa, dr inż. Krystyna Kubica, ekspert PIE
prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny, GIG w Katowicach
dr inż. Franciszek Pistelok, Dyrektor IPIŚ PAN w Zabrzu
dr hab. inż. Jan Skowronek, Dyrektor IETU w Katowicach
Jolanta Prażuch, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody
dr inż. Kazimierz Szabla, Dyrektor RDLP w Katowicach

Materiały pokonferencyjne
do pobrania (pdf): 


 
GALERIA ZDJĘĆ

« wróć do listy elementów