Konferencje

INVEST EXPO–„Ochrona Środowiska jako wyzwanie inwestycyjne. Prawo, finanse, technologie” 8.12.2014r.
 


            

 

W dniu 8 grudnia 2014 r. w katowickim Hotelu Qubus odbyła się Konferencja Polskiej Izby Ekologii:
 

Ochrona środowiska jako wyzwanie inwestycyjne.
Prawo, finanse, technologie.

 
Celem konferencji była wymiana oraz dostarczenie informacji samorządom terytorialnym, instytucjom ochrony i kontroli środowiska oraz inwestorom, niezbędnych dla optymalnego prowadzenia procesu inwestycyjnego przy uwzględnieniu istotnych wymagań środowiskowych, finansowanych oraz technologicznych jak i wskazanie właściwych praktyk mających bezpośrednie odzwierciedlenie na późniejsze oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Konferencja skierowana była do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji ochrony, monitorowania i kontroli stanu środowiska, agencji ochrony środowiska oraz inwestorów realizujących działania inwestycyjne mające wpływ na środowisko jak również specjalistów przygotowujących dokumentację środowiskową. Beneficjentami będą przede wszystkim odpowiednie wydziały urzędów powiatowych i gminnych – wydziały ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego, mające wpływ na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które w praktyce rozpoczynają przebieg procesu inwestycyjnego. 

 
PROGRAM KONFERENCJI

Panel 1: Prawo ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych
 • Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych, Joanna Borówka, Główny Specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych z punktu widzenia zagadnień ochrony środowiska, Kornelia Piela, Biuro DENTONS;
 • Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji – przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Jarosław Marcinkowski, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 • Błędy popełniane przez inwestorów w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej w zakresie prawa ochrony środowiskaJoanna Borówka, Główny Specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych, Jurand Bień, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii  Politechniki Częstochowskiej;
 • Pożądane kierunki zmian w prawodawstwie ochrony środowiska w aspekcie uproszczenia procedury pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Aleksander Marekwia, Marekwia & Pławny Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Panel 2: Wyzwania technologiczne i techniczne w ochronie środowiska‎, ich finansowanie
 • Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020, Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych;
 • Dofinansowania dla małych i średnich firm na realizację zadań inwestycyjnych, Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach;
 • Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED, Bolesław Kardoliński, TAURON Wytwarzanie S.A.;
 • Doświadczenia w pozyskiwaniu statusu instalacji regionalnej dla instalacji przetwarzania odpadów, Edyta Urbaniak-Konik, Wiceprezes Zarządu SITA Starol Sp. z o.o. w Chorzowie;
 • Innowacyjne technologie w energetyce, Iwona Gaweł, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach;
 • Polimerobeton na tle wyzwań technologicznych w budownictwie komunalnym, Bartosz Szymczyk, Kierownik Działu Handlowego TGJ GROUP Sp. z o.o.

Panel 3: Kobiece inspiracje dla biznesu - od pomysłu do sukcesu
 • Sieć Aniołów Biznesu jako źródło finansowania kobiecych inwestycji, Żaneta Jurek, koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu;
 • Ekologia i estetyka - trendy i standardy produkcji kosmetyków, Ilona Pawłowska-Nawrot, ekspert Perfect Pharm sp. z o.o.;
 • Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój, Aleksandra Rzepecka, Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet;
 • Męskie vs damskie branże - stereotypy biznesowego świata, Agata Czarnecka, moderator.
Panel dyskusyjny
 
Referaty przedstawione na Konferencji (do pobrania w formacie PDF):

Panel 1
Joanna Borówka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach I
Kornelia Piela, Biuro DENTONS
Jarosław Marcinkowski, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Joanna Borówka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach II
Jurand Bień, Politechnika Częstochowska
Aleksander Marekwia, Marekwia & Pławny Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Panel 2

Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Andrzej Konieczny, Fundusz Górnośląski S.A.
Bolesław Kardoliński, TAURON Wytwarzanie S.A.
Edyta Urbaniak-Konik, SITA Starol Sp. z o.o.
Iwona Gaweł, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości & Polish Wood Cluster
Bartosz Szymczyk, TGJ GROUP Sp. z o.o.

Panel 3

Żaneta Jurek, Kobieca Sieć Aniołów Biznesu
Ilona Pawłowska-Nawrot, Perfect Pharm sp. z o.o.
Aleksandra Rzepecka, Fundacja Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet

Broszura pokonferencyjna do pobrania (PDF)


Galeria zdjęć


  
  
  
  
  


Zapraszamy!


 
 
« wróć do listy elementów