Konferencje

"Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia"
Ekoinnowacje oczami ekspertów w obiektywie SUEZ
https://www.youtube.com/watch?v=c08zuyikkjY&feature=youtu.be

                                  

8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt.
 

EKOINNOWACJE W POLSCE.
Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia.


  Podczas konferencji podjęte zostało jedno z najważniejszych wyzwań w Unii Europejskiej i Polsce, problem innowacyjności, w odniesieniu do szeroko rozumianej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzieliśmy na pytanie dlaczego Polska należy do najmniej ekoinnowacyjnych krajów w Europie. Jak ten stan zmieniać? Jakie działania należy podjąć dziś i jutro? Jaka jest rola ekoinnowacyjności w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw?

 
  Konferencja adresowana była do samorządów, administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.

  Partnerami konferencji byli Bank Millenium S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., SUEZ Polska Sp. z o.o., HALDEX S.A., DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
 

PROGRAM KONFERENCJI


PANEL I

 1. Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE;
 2. Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparciadr hab. inż. Adam Jabłoński, Wiceprezes Zarządu OTTIMA Sp. z o.o.;
 3. Ekoinnowacje w Małych i Średnich PrzedsiębiorstwachMichał Marciniak, Wiceprezes Parku Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. w Katowicach;
 4. Ekoinnwestycje w strategii i planach województwa śląskiegoKatarzyna Bielich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 5. Świadectwo Weryfikacji UE ETV wsparciem dla wdrażania polskich ekoinnowacji na rynku krajowym i zagranicznym –  Izabela Ratman-Kłosińska, Ekspert Zewnętrzny Ministerstwa Środowiska ds ETV, Kierownik Biura Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
 6. Ekoinnowacyjne Katowice Daniel Wolny, Wydział Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Katowice.

PANEL II

 1. Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientówAgnieszka Kucharska, Zarządzająca obszarem produktów i procesu kredytowego oraz finansowania UE, Bank Millennium S.A.;
 2. Wsparcie unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacjidr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych;
 3. CIRCULAR ECONOMY, czy nadchodzi innowacyjna zmiana modelu zarządzania zasobami? – Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Marketingu SUEZ Polska, Mariusz Chojnacki, Project Engineer, SUEZ ADVANCED SOLUTIONS;
 4. Narzędzie samooceny na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami praktycznym wsparciem dla MŚP w zakresie poprawy wyników firmy i budowania jej konkurencyjności na rynkuIzabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Biura Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach; 
 5. Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachŁukasz Frydel, Ekspert Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi WFOŚiGW w Katowicach;
 6. Ekoinnowacyjne technologie w gospodarce odpadami przemysłowymiTadeusz Koperski, Prezes Zarządu Haldex S.A. w Katowicach.

PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE NA KONFERENCJI
(do pobrania w formacie pdf)
 

PANEL I
dr hab. inż. Adam Jabłoński, OTTIMA Sp. z o.o.
Michał Marciniak, Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o.
Katarzyna Bielich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Izabela Ratman-Kłosińska, Ekspert Zewnętrzny Ministerstwa Środowiska ds ETV, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Daniel Wolny, Urząd Miasta Katowice

PANEL II
Agnieszka Kucharska, Bank Millennium S.A.
dr Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Edyta Urbaniak-Konik, SUEZ Polska, Mariusz Chojnacki, SUEZ ADVANCED SOLUTIONS
Izabela Ratman-Kłosińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Łukasz Frydel, WFOŚiGW w Katowicach
Tadeusz Koperski, Haldex S.A.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
(pdf do pobrania)


GALERIA ZDJĘĆ


 

« wróć do listy elementów