Konferencje

"Efektywność Energetyczna"
                                               

21 czerwca 2016 r. Polska Izba Ekologii oraz Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej zorganizowały konferencję
 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
 

  Podczas konferencji zostały przedstawione między innymi prawo regulujące efektywność energetyczną oraz systemy finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i samorządów.

  Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli małych, średnich i dużych zakładów przemysłowych, którzy wdrażają lub planują inwestycje ukierunkowane na zoptymalizowanie zużycia energii w swoich przedsiębiorstwach.

PROGRAM KONFERENCJI

PANEL I
  1. Wprowadzenie. Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE;
  2. Wystąpienie Marcina Popkiewicza, autora książki Rewolucja Energetyczna. Ale po co?;
  3. Dyskusja;
  4. Prawne aspekty efektywności energetycznej, dr Maciej M. Sokołowski; Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej;
  5. System Białych Certyfikatów wynikający z Ustawy o efektywności energetycznej - stan obecny i nowelizacja, Katarzyna Jędrzejczak, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
Panel II
  1. Finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW, Przemysław Jura, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych;
  2. Finansowanie efektywności energetycznej przez WFOŚiGW, Marek Adamus, WFOŚiGW w Katowicach;
  3. Finansowanie projektów innowacyjnych i proekologicznych instrumentami inżynierii zwrotnejWojciech Zbróg, Fundusz Górnośląski S.A.;
  4. Efektywność energetyczna w energetyce, Piotr Muszyński, TAURON Wytwarzanie S.A.;
  5. Rola samorządu terytorialnego w poprawie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem mieszkalnictwa, Szymon Liszka, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.
Uczestnicy konferencji otrzymali książki Marcina Popkiewicza Rewolucja Energetyczna. Ale po co? 
 
REFERATY PREDSTAWIONE NA KONFERENCJI
(pdf do pobrania)

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
(pdf do pobrania)


GALERIA ZDJĘĆ
 
« wróć do listy elementów