Konferencje

CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ-Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza


       

22 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ, organizowana przez Polską Izbę Ekologii, nt.:
„Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza”
 
Jej celem była prezentacja polityki klimatyczno-energetycznej, strategii podnoszenia efektywności energetycznej jako kluczowych narzędzi służących do osiągania celów związanych z ochroną środowiska, zwłaszcza poprawą jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, wzrostem gospodarczym, tworzeniem miejsc pracy oraz uniezależnieniem się od importu węglowodorów – a więc zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego.

Konferencja skierowana była do jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów,  instytucji ochrony i kontroli stanu środowiska, do przedsiębiorstw gospodarczych branży surowców energetycznych, energetyki zawodowej, ciepłownictwa, rozproszonej energetyki, agencji ochrony środowiska, jednostek badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych.
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
PANEL  I: „Strategia energetyczno-klimatyczna i gospodarcza oraz poprawy jakości powietrza w Polsce”
 1. „Strategia klimatyczna Polski w świetle nowych założeń polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej”Jacek Mizak, Dyrektor w Departamencie Zrównoważonego Rozwojum Ministerstwo Środowiska;
 2. "Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska"  – Andrzej Guzowski, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 3. „Program poprawy jakości powietrza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska i Małopolski”Roman Głaz, Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska;
 4. „Zrównoważony rozwój, jedność polityki społecznej, gospodarczej i klimatyczno-energetycznej”prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Dyrektor Centrum Energetyki Prosumenckiej, Politechnika Śląska;
 5. „Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” w RPO 2014-2020”Gabriela Lenartowicz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego; 
 6. „Prezentacja działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)” – Mariusz Dziaćko, Zespół Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Katowicach;
 7. "Jakość powietrza a założenia polityki klimatycznej" – Andrzej Misiołek, Senator RP;
PANEL II: „Innowacyjne technologie w energetyce i zagadnienia prawne”
 1. „Techniczne i pozatechniczne działania na rzecz ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu w rozproszonych źródłach spalania małej mocy”dr inż. Krystyna Kubica, ekspert PIE ds. ochrony powietrza;
 2. „Rozwój czystych technologii węglowych w energetyce zawodowej” –  prof. dr hab. inż. Andrzej  Szlęk,  Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska;
 3. Perspektywy spalania oraz współspalania biomasy w energetyce: "Ślepa ulica czy pierwszeństwo przejazdu” - mgr inż. Krzysztof Kazalski, dr hab. inż. Jarosław Zuwała,  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu;
 4. „Stałe paliwa biokompozytowe dla sektora komunalno-bytowego” – prof. dr hab.inż. Zbigniew Bis, dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska;
 5. "Istniejące i projektowane instrumenty prawne ochrony powietrza na gruncie  art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska" – Ewa Olejarczyk i Oskar Możdżyń; Kancelaria Marekwia & Pławny sp.p.;
 6. „Inwestycje w ochronę środowiska realizowane w TAURON Wytwarzanie S.A."Jacek Janas, Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.;
 7. „Wykorzystanie polskich naturalnych surowców mineralnych w procesie odsiarczania spalin z energetyki węglowej”Barbara Kopczyńska, Prezes EGM Sp. z o.o. w Krakowie.
Referaty przedstawione na Konferencji
(do pobrania w formacie PDF):


PREZENTACJA STARTOWA

PANEL I
Jacek Mizak - Departament Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska 
Andrzej Guzowski - Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
Roman Głaz - Departament Energetyki, Ministerstwo Środowiska
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Centrum Energetyki Prosumenckiej, Politechnika Śląska
Gabriela Lenartowicz - Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Mariusz Dziaćko - Zespół Funduszy WFOŚiGW w Katowicach
Andrzej Misiołek - Senator RP

PANEL II
dr inż. Krystyna Kubica - Ekspert PIE ds. ochrony powietrza
prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk - Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
Krzysztof Kazalski, dr hab inż. Jarosław Zuwała - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Rafał Kobyłecki - Katedra Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska
Ewa Olejarczyk, Oskar Możdżyń - Kancelaria Prawna Marekwia&Pławny Sp.p.
Sebastian Faruga - TAURON WYTWARZANIE S.A.
Barbara Kopczyńska - EGM Sp. z o.o. w Krakowie

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
do pobrania (pdf)


GALERIA ZDJĘĆ

 
 

 


« wróć do listy elementów