Konferencje

"Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji"

W dniu 18 czerwca 2019 r., w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt.

"Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji"

 
 
Celem konferencji było zdefiniowanie zagrożeń ekologicznych występujących w aglomeracjach, analiza uwarunkowań gospodarczych, społecznych prawnych, finansowych i organizacyjnych, wypracowanie rekomendacji legislacyjnych.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, przedstawicieli Policji (Komenda Wojewódzka, komendy miejskie), przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP i komend miejskich PSP, przedstawicieli WIOŚ, WFOŚiGW w Katowicach, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Rada Programowa Konferencji:
 • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady Polskiej Izba Ekologii,
 • dr hab. Andrzej Misiołek – Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury,
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – JM Rektor Wyżej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
 • Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic,
 • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
 • nadkomisarz Piotr Janik – Dyrektor Biura Kryminalnego Komedy Głównej Policji,
 • Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
 • dr Tadeusz Sadowski – Przedstawiciel Wojewody Śląskiego.
Program Konferencji

Panel I
 1. Wystąpienia: Czesława Śleziak, Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Ekologii i prof. Bohdana Mochnackiego, JM Rektora Wyżej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;
 2. Bezpieczeństwo ekologiczne – jak współcześnie je rozumieć? – dr hab. A. Misiołek, prof. WSZOP, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury;
 3. Bezpieczeństwo ekologiczne aglomeracji w perspektywie Urzędu Marszałkowskiego – Maciej Thorz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach;
 4. Zadania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego – mł. insp. Piotr Trzciński, Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie.
Panel II
 1. Bezpieczeństwo ekologiczne z perspektywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 2. Rola wojewody w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego – Tadeusz Sadowski, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;
 3. Bezpieczeństwo ekologiczne aglomeracji w perspektywie miasta Katowice związanych z ochroną powietrza – Grzegorz Mazurkiewicz, Zastępca Naczelnika Urzędu Miasta Katowice;
 4. Wirtualna rzeczywiśtość jako dobra praktyka w budowie bezpieczeństwa ekologicznego – Janusz Franczyk, Dyrektor Działu BHP SUEZ Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE NA KONFERENCJI
(pdf do pobrania)

Prezentacja startowa PIE

Panel 1
Bezpieczeństwo ekologiczne – jak współcześnie je rozumieć? – dr hab. A. Misiołek, prof. WSZOP, Senator RP
Bezpieczeństwo ekologiczne aglomeracji w perspektywie Urzędu Marszałkowskiego – Maciej Thorz
Zadania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego – mł. insp. Piotr Trzciński

Panel 2
Bezpieczeństwo ekologiczne z perspektywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Grzegorz Podlewski
Rola wojewody w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego – Tadeusz Sadowski
Bezpieczeństwo ekologiczne aglomeracji w perspektywie miasta Katowice związanych z ochroną powietrza – Grzegorz Mazurkiewicz
Wirtualna rzeczywiśtość jako dobra praktyka w budowie bezpieczeństwa ekologicznego – Janusz Franczyk

MATERIAŁY POKONFERECJNE
(pdf do pobrania)


GALERIA ZDJĘĆ

 
 
 
 
 

« wróć do listy elementów