Konferencje

Konferencje, szkolenia i specjalistyczne seminaria  należały i nadal należą do podstawowych form aktywności Izby.

Izba na przestrzeni tych 20 lat zorganizowała kilkadziesiąt spotkań seminaryjno – szkoleniowych. Podejmowano i dyskutowano na nich o problemach  dotyczących polityki ekologicznej państwa – między innymi - stanowienia prawa w dziedzinie ochrony środowiska, instrumentów ekonomiczno – finansowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ocen oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenów poprzemysłowych, pozwoleń zintegrowanych.

Z tych form edukacji skorzystało ok. 10 tys. osób.