Konferencja PIE

           

  W dniu 12 grudnia 2018 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach odbędzie się konferencja Polskiej Izby Ekologii nt.
 
Ochrona powietrza w kontekście zmian klimatycznych

  Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza, metod ograniczania niskiej emisji, czystszych technologii ochrony powietrza oraz aktualnych problemów zarządzania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w kontekście zmian klimatycznych.

 Konferencja skierowana jest do podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów specjalizujących się w ochronie powietrza, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, a także do zainteresowanych uczestników COP24.

ROBOCZY PROGRAM KONFERENCJI*
10.00-12.30 PANEL I
  1. Wprowadzenie – Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE;
  2. Klimatyczne wyzwania – dr Marcin Popkiewicz, naukowiec, ekspert i dziennikarz, autor wielu publikacji;
  3. Strategie, programy i prawo ochrony powietrza – Hanna Uhl, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
  4. Technologie w ochronie powietrza  – prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  5. Odnawialne źródła energii – ochrona powietrza – ochrona klimatu – Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie.
12.30-13.00 PRZERWA KAWOWA

13.00-15.30 PANEL II
  1. Finansowanie ochrony powietrza w Polsce – Wojciech Stawiany, Ekspert Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  2. Działania regionalne na rzecz ochrony powietrza – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
  3. Scale for Good – McDonald's na rzecz ochrony klimatu – Anna Borys-Karwacka, Dyrektor ds. Korporacyjnych McDonald’s Polska Sp. z o.o. oraz Tomasz Kurpiewski, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju McDonald’s Polska Sp. z o.o. w Warszawie;
  4. Działania Miasta Katowice na rzecz ochrony powietrza – Daniel Wolny, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
  5. Dzieci i młodzież w oksfordzkich debatach o klimacie. Smog, segregacja i moje wybory – Edyta Urbaniak-Konik, SUEZ Polska Sp. z o.o. oraz Anna Sawicka, Bank Ochrony Środowiska S.A.
15.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji

Udział w Konferencji jest bezpłatny 
– wyłącznie po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: 
szkolenia@pie.pl do 3.12.2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA
(wersja edytowalna do pobrania)


Liczba miejsc ograniczona!

Liczy się kolejność przesyłania zgłoszeń.
 
...