ISO 9001:2015


W dniu 2 grudnia 2019 r. w Katowicach Polska Izba Ekologii organizuje szkolenie nt.


Przegląd wymagań standardu ISO 9001:2015

 
PROGRAM
9:00 - 15:00 
 • Wstęp
 • Zasady certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015
 • Przegląd wymagań standardu ISO 9001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z określeniem kontekstu organizacji oraz szans i ryzyk dla procesów, jak również wymagań dotyczących dokumentowania systemu
KOSZT UCZESTNICTWA:
 • 800,00 PLN netto/osoba
 • dla członków PIE oraz przedsiębiorstw wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach pozostających w porozumieniu z PIE obowiązuje zniżka 30%: 560,00 PLN netto/osoba.
Opłata obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.W dniach 2-3 grudnia 2019 r. w Katowiach Polska Izba Ekologii organizuje szkolenie nt.


Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

PROGRAM

 
I Dzień: Przegląd wymagań standardu ISO 9001:2015
9:00 - 15:00 
 • Wstęp
 • Zasady certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015
 • Przegląd wymagań standardu ISO 9001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z określeniem kontekstu organizacji oraz szans i ryzyk dla procesów, jak również wymagań dotyczących dokumentowania systemu
II Dzień: Auditowanie systemu ISO 9001:2015
9:00 - 15:00 
 • Omówienie narzędzi i technik auditów z uwzględnieniem wymagań ISO 19011:2018
 • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem oceny zgodności - ćwiczenia i warsztaty praktyczne
 • Formułowanie niezgodności
 • Egzamin

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 1.200,00 PLN netto/osoba,
 • dla członków PIE oraz przedsiębiorstw wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach pozostających w porozumieniu z PIE obowiązuje zniżka 30%: 840,00 PLN netto/osoba.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch, egzamin, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu – Certyfikat Auditora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(do pobrania)


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU: wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zarzadzanie@pie.pl

TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: do 21.11.2019 r.

Pytania dot. szkolenia prosimy wysyłać na adres: zarzadzanie@pie.pl