Członkowie Izby

Wybierz:
INSTAL- FILTER S.A.
Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza
64-000 Kościan, ul. Północna 1A
www.instalfilter.pl 

   Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
www.ichpw.zabrze.pl Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
40-833 Katowice, ul. Kossutha 6
www.ietu.katowice.pl