Cykl seminariów


 
     W odpowiedzi na zmiany ustawowe, Polska Izba Ekologii, poprzez seminaria pragnie wspierać Państwa w zakresie budowania nowej strategii gospodarki odpadami komunalnymi. Od lipca 2013 gminy przejmują obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości. Podczas seminarium mogli Państwo pozyskac wiele informacji na temat zmieniającego się prawa oraz obowiązków jakie z tych zmian wynikają dla Gmin, co pozwoliło na zwiększenie efektywności działań.


Program seminarium : 

Dzień 1 – "Aspekty prawne gospodarowania odpadami" oraz  "Finansowanie inwestycji wspierających rozwój systemów gospodarki"

Dzień 2 – "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  w gminie" oraz "Modelowanie zarządzeniem odpadami komunalnymi w gminie"

Dzień 3 – "Formalno-techniczne wymagania mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych" oraz "Technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych"

Dzień 4 – "Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych" oraz "Termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych"
 
Seminaria były współfinansowane
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach II Konkursu w 2012 r. dotyczącego kategorii siódmej
pn. "Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami"
                                                              
 
Seminaria odbyły się w województwach:
 
województwo śląskie 
Termin : 23-24.05.2013; 6-7.06.2013
Miejsce :  Katowice, ul. Bankowa 11 B, Wydział Prawa i Administracji UŚ

województwo małopolskie 
Termin : 20-21.06.2013; 1-2.07.2013
Miejsce :  Kraków, ul. Rzemieślnicza 4, Hotel „Galicya”

województwo pomorskie
Termin : 15-18.07.2013
Miejsce :  Sopot, ul. 3 Maja 46

województwo kujawsko-pomorskie
Termin : 26-29.08.2013
Miejsce :  Hotel „Solaris” w Toruniu

województwo wielkopolskie
Termin : 3-6.09.2013
Miejsce : Poznań 61-819, ul. Taczaka 24

województwo dolnośląskie
Termin : 16-19.09.2013
Miejsce : Hotel Śląsk we Wrocławiu 53 - 434, ul. Oporowska 60

województwo mazowieckie
Termin : 24-27.09.2013
Miejsce : siedziba Mazowieckiej Grupy Szkoleniowo-Doradczej w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 99/58
 
                                                              województwo łódzkie
                                                     Termin : 16-17.01.2014 i 23-24.01.2014
                               Miejsce : siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi, ul. Wólczańska 5
  dr. inż. Jurand Bień
Pracownik dydaktyczny Politechniki w Częstochowie. Dr Jurand Bień posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako trener oraz coach.  Ukończył Politechnikę Częstochowską gdzie uzyskał trzy specjalizacje: Inzynieria Środowiska, Urządzenia Sanitarne oraz Aparatura Elektroniczna.


Doświadczeneie przy realizacji Projektów

2011- 2013- Program Strategiczny- Zaawansowane technologie pozyskiwania energii , Zadanie badawcze nr 2 „ Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”.(SP/E/2/66420/10)- kierownik etapu.
2010- 2014- Program Strategiczny- Zaawansowane technologie pozyskiwania energii , Zadanie badawcze nr 3 Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej"- wykonawca.

Wybrane publikacje:
1. Bień J.D., Rajczyk R., Palka H. Pogodziński A. Smo; "Doświadczenia ze współspalania komunalnych osadów ściekowych w kotle fluidalnym z warstwą pęcherzykową"; IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Metody Zagospodarowania osadów ściekowych"; Starachowice, 11-12 lutego; (2013); str. 47-56
2. Bień J.D.; "Słoneczne suszenie osadów ściekowych - realizacje i krajowe doświadczenia"; III Ogólnopolska konferencja szkoleniowa "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", Chorzów; (2012); str. 63-75
3. Bień J.D., Gandor M.; "Isoconversional kinetic analysis of co-combustion of sewage sludge with coal in O2/CO2 atmosphere"; Nowa Energia ; 2(26); (2012); str. 133-134
4. Bień J.D; "Współspalanie osadów ściekowych w cementowniach jako jeden z elementów ich zagospodarowania"; II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Paliwa z odpadów rynek odpadów jako rynek energii"; (2012); str. 62-69
5. Bień J.D.; "Współspalanie osadów ściekowych - cementownia jako potencjalny odbiorca i utylizator"; VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Suszenie i termiczne przekształcenie osadów ściekowych", 19-21 września 2012, Warszawa; (2012); str. 42-49
6. Bień J.D., Gandor M.; "Emisje zanieczyszczeń ze spalania tlenowego mieszanek osadowo – węglowych"; II Forum Paliw Alternatywnych "Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym", 19-22 wrzesień 2012, Złotniki Lubańskie; (2012); str. 97-104
7. Bień J.D.; "Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce"; Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON; (2012); str. 143-154
8. Bień J.D., Rajczyk R., Nowak W.; "Kinetic study of Polish lignite coal gasification with carbon dioxide by thermogravimetric analysis"; 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion, Italy, June 3-6; (2012); str. 767-774
9. Bień J.D., Gandor M.; "Thermogravimetric analysis of sewage sludge combustion in oxygen-enriched environment"; 27th International COnference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, USA, March 11-14; (2012);
10. Bień J.D., Szymanek A., Bień B.; "Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; ISSN 123-9909; (2011); str. 1-86
11. Bień J.D., Gandor M.; "Badania kinetyki spalania komunalnych osadów ściekowych w atmosferze wzbogaconej tlenem"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t. 14; nr 3; (2011); str. 233-244
12. Bień J.D., Gandor M.; "Parametry kinetyczne spalania osadów ściekowych w atmosferze O2/CO2"; Archiwum spalania; 3-4; (2011); str. 171-179
13. Bień J.D., Bień B.; "Biogazownia rolnicza neutralizator odpadów i źródło energii w gminie"; II Ogólnopolska Konferencja "Biogazownia - źródło energii odnawialnej dla gminy", Toruń-Liszkowo, 5-6 maja; (2010); str. 34-43
14. Bień J.D., Bień B. ; "Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t.13, nr 1; (2010); str. 17-27
15. Bień J.D., Bień B.; "Zgazowanie - kolejny krok w termicznej utylizacji osadów ściekowych?"; IV Ogólnopolska Konferencja "Suszenie i termiczne przekształcenie osadów ściekowych", Łódź, 22 - 24 września; (2010); str. 98 - 108
16. Bień B., Bień J.D.; "Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; t.13, nr 3; (2010); str. 173-183
17. Bień B., Bień J.D.; "Tiksotropia struktury osadów w wybranych metodach ich kondycjonowania"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 11/1; (2008); str. 31-44
18. Bień J.D., Bień B., Nowak W.; "Możliwości słonecznego suszenia osadów ściekowych w świetle polskich doświadczeń"; Inżynieria i Ochrona Środowiska; 11/1; (2008); str. 45 - 54
19. Bień J.D., Bień B. Nowak W.; "Suszenie osadów ściekowych z wykorzystaniem słońca"; Czysta Energia; 11(86); (2008); str. 52-53
20. Bień B., Bień J.D. ; "Thixotropy of sewage sludge conditioned with different methods"; ECSM’08 - European Conference on Sludge Management; Liège, Belgium; (2008)