Aktualności

Zespół Doradczy Ekspertów Polskiej Izby Ekologii

  Z uwagi na bardzo częste zmiany zachodzące w prawie ochrony środowiska, przy częstym braku oficjalnej wykładni tego prawa i wynikające z niego skutki ekonomiczne i prawne dla podmiotów gospodarczych, zaistaniała potrzeba utworzenia w strukturze Polskiej Izby Ekologii zespołu doradczego ekspertów ds. ochrony środowiska.

  Celem tego Zespołu będzie pomoc doradcza czynnych Ekspertów PIE, świadczona na rzecz Członków Izby i podmiotów lub osób z poza Izby, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska we wszystkich jego komponentach oraz doradztwa technicznego w zakresie urządzeń chroniących środowisko naturalne.

Zapraszamy do współpracy w Zespole Doradczym Ekspertów Polskiej Izby Ekologii!

Regulamin
(pdf do pobrania)
« wróć do listy elementów