Aktualności

Zaproszono nas do udziału w międzynarodowej konferencji
          Pan Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii został zaproszony na międzynarodową konferencję „Shale Gas as a Bridge Energy Carrier – from Fossil Fuels to Green Energy” (Gaz ziemny z łupków jako pomostowy nośnik energii – od paliw kopalnych do zielonej energii). Konferencja, której organizatorem jest EuroGeoSurveys z siedzibą w Brukseli oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2013 r.  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
        Na konferencji będzie poruszona problematyka odnosząca się do gazu ziemnego z osadów ilastych określanych także jako łupki ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa środowiska naturalnego w trakcie trwania prac poszukiwawczo-rozpoznawczych  i eksploatacyjnych.
       Konferencja organizowana jest równolegle  do 19-go  Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ w Warszawie. Swoje referaty przedstawią naukowcy będący autorytetami w dziedzinie badań nad pozyskiwaniem gazu ziemnego z łupków. Konferencja planowana jest dla ok. 280 osób z kraju i zagranicy będących reprezentantami administracji, organizacji pozarządowych, instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw z sektora energetycznego.  « wróć do listy elementów