Aktualności

Zaproszenie na seminarium budowlane
Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 – 9 lutego 2013r. w Hotelu „Jaskółka” w Ustroniu Śląskim, organizowane jest coroczne - SEMINARIUM BUDOWLANE – szkoleniowo - integracyjne dla kadr kierowniczych  i współpracowników organizacji członkowskich naszej Izby.
Współorganizatorami tego przedsięwzięcia będą uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego:- Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach.   
Wiodącym tematem Seminarium będzie uzgodnienie „Programu”- wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych uczestników „Forum Budownictwa Śląskiego” w roku 2013. Projekt tego programu przekazujemy w załączeniu z uprzejmą prośbą o jego akceptację lub uzupełnienie w imieniu Polskiej Izby Ekologii w Katowicach jako uczestnik „Forum”.
Zaproszenia do udziału w tym „Seminarium” skierowane zostały tradycyjnie do:-  Śląskiego Okręgowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, Naczelnika I Śląskiego Urzędu Skarbowego oraz Śląskiego Okręgowego Inspektora Pracy - z propozycją syntetycznego przedstawienia aktualnych zagadnień z działalności tych instytucji nadzoru państwowego.
Seminarium to będzie także właściwą okazją dla zreasumowania już ponad 5-letniego okresu funkcjonowania „Forum” również w trakcie „KARNAWAŁOWEGO WIECZORU INTEGRACYJNEGO”.

Załaczniki : 

Program
Plan Forum 2013
Formularz Ustron 2013 « wróć do listy elementów