Aktualności

Zaproszenie do udziału w spotkaniu technicznym

Platforma Producentów Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczych
i Kwalifikowanych Paliw Stałych
działająca przy Polskiej Izbie Ekologii
przy współpracy
Instytutu Energetyki Zakładu Badań Urządzeń
Energetycznych w Łodzi
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w spotkaniu technicznym
"Implementacja znowelizowanej normy EN PN
303-5:2012 w Polsce w odniesieniu do kotłów opalanych paliwami stałymi –
stanowisko KT PKN oraz laboratoriów akredytowanych"

które odbędzie się
w siedzibie NOT w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5A w dniu 24 października br.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać na adresy e-mail :
szkolenia@pie.pl i cue@ien.com.pl w terminie do dnia 21.{0.2013 roku.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 60:00 zł brutto, które należy przesłać na rachunek
Polskiej lzby Ekologii na nr konta w BOS S.A. O/Katowice 53 1ilO 1128 2001704lS 20'13 000.
Faktura VAT zostanie wystawiona po spotkaniu. 
 
« wróć do listy elementów