Aktualności

Zaprosili... we wrześniu 2017 r.
Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE, zostali zaproszeni na:

Konferencję pn. Unia energetyczna: implikacja dla Polski
organizowane przez
Politechnika Śląska
Śląski Związek Gmin i Powiatów

 

18 września 2017 r.
Centrum Nowych Technologii Politechniki ŚląskiejPosiedzienie członków Prezydium i Rady Śląskiej Izby Budownictwa oraz uczestników Forum Budownictwa Śląskiego
organizowane przez
Śląską Izbę Budownictwa

Celem spotkania będzię zapoznanie się z aktualnym stanem robót prowadzonej kompleksowej modernizacji Stadionu.

4 września 2017 r.
Spółka Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów
« wróć do listy elementów