Aktualności

Zaprosili... w październiku 2019 r.
Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE, zostali zaproszeni na:


Polski Kongres Przedsiębiorczości24-25 października 2019 r.
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn


XXII Galę Budownictwa,
organizowaną przez Śląską Izbę Budownictwa

18 paździenika 2019 r.
Opera Śląska w BytomiuUroczystą Inaugurację Roku Akademickiego

12 paździenika 2019 r.
Aula WSZOP, ul. Bankowa 8, Katowice


Kongres BioExpo,
organizowany przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej oraz Fundację Zwalcz Nudę11-13 października 2019 r.,
Ptak Warsaw Expo, Nadrzyn koło Warszawy


EkoSfera - przestrzeń konferencyjno-wystawienniczej
organizowanej przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9-10 paździenika 2019 r.
POL-ECO-SYSTEM, Pawilon PCC, Poznań


23. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Enviroment

10- 11 października 2019 r.
Targi POL-ECO-SYSTEM, Poznań


Wieczór branżowy
z okazji
Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM
9 października 2019 r.
Sala Ziemii, Poznań Cogress Centre
Uroczystość otwarcia
Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM
9 października 2019 r.
Sala Ziemii, Poznań Cogress Centre
Konferencja pt.
"30 lat Czytszej Produkcji - na drodze do GOZ"
7 października 2019 r.

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
Sala "A" 
 
« wróć do listy elementów