Aktualności

Zaprosili... w marcu 2018 r.
Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE, oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE, zostali zaproszeni na:

II Konferencję Kopalni Wapienia "Czatkowice"
Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze

7 marca 2018 r.
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, KrakówUroczystość 25-lecia
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
,
podczas której zostaną wręczone statuetki EkoKARLIK 25-lecia

1 marca 2018 r.
Opera Śląska, Bytom
« wróć do listy elementów