Aktualności

XIII edycja Konkursu Ekolaury PIE - Pierwszy etap już za nami!

  Dnia 18 lipca 2014 r. upłynął  termin składania wniosków do Konkursu EKOLAURY organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.

  XIII edycja Konkursu „Ekolaury PIE” odbywa się pod Honorowym Patronatem Macieja H. Grabowskiego  – Ministra Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej.

  Patronat medialny nad Konkursem sprawuje TVP3, TVS, Polskie Radio Katowice oraz czołowe dzienniki, czasopisma ekologiczne i gospodarcze.

  XII dotychczasowych edycji Konkursu pozwoliło na wypromowanie  wielu  przedsięwzięć  służących ochronie środowiska i zrównoważonemu  rozwojowi. Wszystko to sprawia, że Konkurs cieszy się uznaniem w branży ochrony środowiska,  a przyznawane w nim nagrody mają wyjątkowo prestiżowy charakter.
Jego celem jest nagrodzenie i popularyzacja najlepszych rozwiązań ekologicznych zrealizowanych przez przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje proekologiczne na terenie całego kraju.

 
  EKOLAURY przyznawane będą w 10 kategoriach:
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • ochrona powietrza
  • odnawialne źródła energii
  • ekoprodukt, zielone technologie
  • edukacja ekologiczna
  • energooszczędność, efektywność energetyczna
  • ochrona przyrody
  • gmina przyjazna środowisku
  • całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Na adres biura PIE wpłynęło wiele zgłoszeń z całego kraju. Spośród wszystkich nadesłanych wniosków, Kapituła Konkursu na posiedzeniu we wrześniu br., wyłoni Laureatów XIII edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2014”. 

  Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku br. w Katowicach w Kinoteatrze „Rialto”, a Gala rozstrzygnięcia Konkursu połączona zostanie z obchodami 15-lecia Izby. 

                                        
« wróć do listy elementów