Aktualności

Warsztaty nt. Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?


  Polska Izba Ekologii zaprasza na warsztaty organizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach we współpracy z Europejskim Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie Instytutu (Katowice, ul. Kossutha 6).

  Warsztaty stanowić będą forum dyskusji na temat poprawy ogólnej efektywności gospodarowania zasobami w recyklingu odpadów opakowaniowych, aby stała się ona  opłacalna dla MŚP z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych polityk i tendencji UE, aspektów prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz dobrych praktyk.
  Warsztaty zorganizowane są jako lokalne wydarzenie w ramach inicjatywy unijnej „EU Industry Days” 2019.

Warsztaty prowadzone będą w językach polskim i angielskim.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

AGENDA (pdf do pobrania)

Szczegółowych informacji udziela:
p. Izabela Ratman-Kłosińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
e-mail: i.ratman-klosinska@ietu.pl

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://ietu.pl/warsztaty-erek-26-marca-2019/


« wróć do listy elementów