Aktualności

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIE
      22kwietnia br. - odbyło się XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii. Posiedzenie odbyło się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
      Gościem Walnego Zgromadzenia był Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr Jerzy Kopyczok.
      Obradom Walnego Zgromadzenia PIE przewodniczył  Jerzy Swatoń.
Uchwalone zostały Sprawozdanie z działalności Rady, Sprawozdanie z działalności Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe Izby za rok 2013. Członkowie Walnego Zgromadzenia udzielili Radzie i Zarządowi Izby absolutorium za rok 2013. 
     Z uwagi na zgon Pana Czesława Mocko  oraz złożoną rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie PIE przez Pana Stanisława Tokarskiego,  dokonano wyboru uzupełniającego skład Rady PIE V kadencji .

    Nowymi Członkami Rady zostali :

1. Longina Kugiel – Prezes Zarządu ZEC S.A.
2. Jacek Janas – p.o. Prezesa Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.

                                


« wróć do listy elementów