Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii
W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyło sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii.
Na posiedzeniu zatwierdzone zostaly sprawozdania z działalności Rady, Zarządu Izby oraz sprawozdanie finansowe Izby za rok 2012.

Nakreslono także kierunki dzialania Izby na 2013 rok « wróć do listy elementów