Aktualności

Walka z węglem
 
          W ostatnim tygodniach w mediach lokalnych i ogólnokrajowych pojawiła się informacja,
że w Krakowie zamierza się zakazać spalania. Jednak największe zamieszanie, a wręcz wzburzenie wywołała informacja o podjętych pracach nad rządowym zakazem spalania węgla w piecach domowych od 2020 r., która we wrześniu wyciekła z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP.
        U Premiera i Ministra Środowiska interweniowały m.in. górnicza Solidarność, opozycja, Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego i Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Do interwencji dołączyła się także Platforma Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczych i Kwalifikowanych Paliw Stałych działająca przy Polskiej Izbie Ekologii PPUGPS PIE, kierując stosowny list na ręce Premiera RP Donalda Tuska.

      W dniu dzisiejszym ukazała się informacja, z której wynika, że Zarząd Małopolski przyjął projekt dopuszczajacy wykorzystanie paliw stałych w indywoidulanych gospodarstw domowych, pod warunkiem spełnienia okreslonych wymagań, (Załacznik 1) (http://wiadomosci.onet.pl/krakow/zarzad-malopolski-okreslil-paliwa-dopuszczone-do-ogrzewania-w-krakowie/rexff). Projekt poddany zostanie konsultacjom społecznym w woj. małopolskim do końca października, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejmik województwa pod koniec listopada.
PPUGPS PIE z satysfakcją odnotowała tak podjęte działania w województwie małopolskim. Mamy nadzieję, że spotkają się one z pozytywną akceptacją jego mieszkańców. Mamy też nadzieję, że przedłożone przez PPUGPS PIE opracowania w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki (www.pie) oraz na prośbę także WIOŚ województwa małopolskiego będą pomocne przy podjęciu ostatecznej decyzji promującej nowoczesne, innowacyjne kotły opalane kwalifikowanymi sortymentami węglowymi i odpowiednio przygotowanymi stałymi biopaliwami. Mamy nadzieję, że za przykładem województwa pójdą także inne regiony naszego kraju, promując w ten sposób nasz rodzimy kopalny surowiec energetyczny – węgiel oraz stałe biopaliwa (główne źródło OZE w Polsce) spalane z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych kotłów c.o. wytwarzanych przez silną, w naszym kraju, branżę producentów urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

dr inż. Krystyna Kubica
Wiceprzewodnicząca PPUGPS PIE

List do Premiera RP str.1
List do Premiera RP str.2
Załacznik 1

 
« wróć do listy elementów