Aktualności

Szkolenie: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przetargów śmieciowych
Szkolenie zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.
O nowym terminie szkolenia poinformujemy już wkrótce.Polska Izba Ekologii organizuje Szkolenie nt.
 

"Zmiany wynikające z uchwalonej w dniu 28.11.2014 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach"


Termin: 5 marca 2015 r., godz. 10.00-15.00
Miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
ul. Św. Huberta 43/45.

KARTA ZGŁOSZENIA
do pobrania (doc)

 
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zmienionych przepisach, zidentyfikowanie w jakim zakresie uchwały podjęte przez rade gminy wymagają zmiany, zdobycie umiejętności prawidłowego formułowania warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wykładowcy:

 
« wróć do listy elementów