Aktualności

Spotkanie Zespołu PIE ds. Ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu - 30.03.2015 r.
  Polska Izba Ekologii informuje, że zaplanowane spotkanie zespołu Polskiej Izby Ekologii ds. Ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu, w dniu 30 marca br. w Politechnice Śląskiej, nie odbędzie się.

  Nowy termin spotkania wstępnie planowany jest na II połowę kwietnia br., o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

 
  Jednocześnie bardzo prosimy o przesłanie swoich uwag do Projektu Krajowego Programu Poprawy Powietrza POP Ministerstwa Środowiska, do dnia 31 marca. Polska Izba Ekologii przygotowuje opinię, w trybie konsultacji społecznych, którą musi przekazać do dnia 8 kwietnia.


Polska Izba Ekologii informuje:30 marca 2015r., godz. 12:00
sala 204 budynku
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 
ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice

odbędzie się:

Spotkanie Polskiej Izby Ekologii
Zespół PIE ds. Ochrony Powietrza i Przeciwdziałania Zmianom Klimatu
 
Cel: zaprezentowanie inicjatywy utworzenia zespołu złożonego z członków i ekspertów Polskiej Izby Ekologii zajmującego się technicznymi i pozatechnicznymi zagadnieniami ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Program spotkania:

12:00-12:20 Otwarcie spotkania i przywitanie gości przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza oraz Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Andrzeja Szlęka
 
12:20-12:40 Prezentacja Koncepcji działania Grupy ds. Ochrony Powietrza i Przeciwdziałania Zmianom Klimatu Polskiej Izby Ekologii w Katowicach, z uwzględnieniem planów na 2015 r.                                                                                             

12:40-13:10 Dyskusja nad koncepcją i wybór władz Grupy Ochrony Powietrza i Przeciwdziałania Zmianom Klimatu Polskiej Izby Ekologii

13:10-13:40 Prezentacja propozycji opinii PIE do Projektu Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz dyskusja                                                                                          

13:40-14:00 Podsumowanie spotkania i przyjęcie planu działania Grupy PIE na 2015 r.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Projektem Krajowego Programu Ochrony Powietrza, dostępnym pod adresem:
http://www.mos.gov.pl/artykul/3432_projekty_dokumentow_i_strategii/24224_projekt_krajowego_programu_ochrony_powietrza.html
« wróć do listy elementów