Aktualności

Spotkanie Platformy PNUGPS w Warszawie
   
      W dniu 18 czerwca 2013 r. o godz. 11.30 w Ministerstwie Środowiska
w Warszawie (sala 357,III piętro) odbędzie się spotkanie przedstawicieli Platformy Producentów Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczych i Kwalifikowanych Paliw Stałych przy Polskiej Izbie Ekologii  z przedstawicielami Departamentu Ochrony Powietrza Ministerstwa Gospodarki oraz Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki.

Agenda :

1. Otwarcie spotkania.
2. Informacja o strategii wykorzystania instalacji opalanych biomasą i węglem w świetle KPOP
i dyrektywy CAFE; Departament Ochrony Powietrza Min. Środowiska.
3. Informacja o aktualnym stanie przygotowania do wdrożenia Dyrektywy Ecodesign w odniesieniu
do instalacji spalania małej mocy opalanych paliwami stałymi - Pan Andrzej Guzowski Departament Energetyki Min. Gospodarki.
4. Krótka prezentacja aktualnego stanu rynku kotłów opalanych paliwami stałymi - biomasą i węglem do 1MW.
5. Krótka prezentacja aktualnego stanu techniki i ekonomii systemu oczyszczania/odpylania spalin dla instalacji opalanych węglem i biomasą o mocy do 1/2MW .
6. Dyskusja.

O wynikach spotkania poinformujemy na stronie www.pie.pl – zakładka PLATFORMA.
« wróć do listy elementów