Aktualności

Spotkanie dot. konferencji "Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji"
  W dniu 7 lutego br. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Programowej Konferencji pt. "Bezpieczeństwo ekologiczne w aglomeracji", która planowana jest na czerwiec br.

  Skład Rady Programowej Konferencji:
  • Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE,
  • dr hab. Andrzej Misiołek – Przewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury,
  • prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – JM Rektor WSZOP,
  • Małgorzata Sikorska – Kanclerz WSZOP,
  • Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic,
  • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu GZM,
  • nadkomisarz Piotr Janik – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP,
  • przedstawiciel Straży Pożarnej,
  • Witold Klimza – Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • dr Tadeusz Sadowski – Przedstawiciel Wojewody Śląskiego.

Podczas spotkania zostało również podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Izbą Ekologii a Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach:
http://www.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-z-wszop-w-katowicach.html

« wróć do listy elementów