Aktualności

Skład Kapituły XII edycji Konkursu "Ekolaury PIE" 2013

               Skład Kapituły  XII edycji Konkursu   „EKOLAURY PIE 2013”    :

1. BAKES Maciej – Redaktor Radio Katowice
2. Durczok Zbigniew  – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej  w Katowicach
3. dr inż. KUBICA Krystyna – przedstawiciel Politechniki Śląskiej
4. KANIA Bożena – Dyrektor Regionalny – Departament Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.
5. dr KOPYCZOK Jerzy – Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
6. LENARTOWICZ Gabriela – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
7. dr inż. MAKOWSKI Andrzej  – Prezes Zarządu Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska
Sp. z o.o. Katowice
8. PASIEKA Grzegorz  - Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii
9. dr hab. inż. SKOWRONEK Jan – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice
10. SWATOŃ Jerzy - Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi  NFOŚiGW Warszawa 
11. STAWIANY Wojciech – Ekspert; Samodzielne Stanowisko d.s Analiz i Ekspertyz NFOŚiGW  Warszawa
12. ŚLEZIAK Czesław – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii
13. prof. dr. hab. inż. TRYBALSKI Kazimierz  -  AGH Kraków,  Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców 
« wróć do listy elementów