Aktualności

Ruszyła 19. edycja Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020"

 
  Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 19. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020.

Zapraszamy do udziału!

  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
 
  Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności 
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Terminarz:
 • kwiecień 2020 r.            - ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca  br.      - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 15 sierpnia br.          - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia br.          - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 września br.         - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik br.              - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2020" - do dnia 30 czerwca 2020 r.
 
« wróć do listy elementów