Aktualności

Ruszyła 18. edycja Konkursu "Ekolaury PIE 2019"

 
  Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 18. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019.

Zapraszamy do udziału!

  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
 
  Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Terminarz:
 • marzec 2019 r.              - ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 28 czerwca 2019 r.    - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 31 lipca br.               - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia br.          - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 września br.         - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik br.              - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2019" - do dnia 28 czerwca 2019 r.
 
« wróć do listy elementów