Aktualności

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 17. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018!

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 17. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018!
 
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska.

  Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2017 r., w kategoriach:
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Czystsza Produkcja
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres biura Polskiej Izby Ekologii (40-009 Katowice, ul. Warszawska 3) z dopiskiem: Konkurs Ekolaury PIE 2018.

  Do pobrania:
 
Więcej informacji o konkursie:
http://www.pie.pl/ekolaury.html
« wróć do listy elementów