Aktualności

Przewodniczący Rady PIE został zaproszony
     Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE został zaproszony na doroczne spotkanie opłatkowe leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 roku w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologiczne „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu.

     Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE został zaproszony na coroczne posiedzenie Prezydium, Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Budownictwa. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 roku w Tychach. Spotkanie będzie okazją do podsumowania wspólnej działalności w 2013 roku.

     Czesław Śleziak – Przewodniczący Rady PIE został zaproszony na tradycyjną naradę opłatkową  przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 roku w Eko-Sękocinie. Celem narady jest podsumowanie działalności Lasów Państwowych w 2013 roku oraz dyskusja o aktualnych problemach  leśnictwa.
« wróć do listy elementów