Aktualności

Przedłużenie terminu składania wniosków do Konkursu "Ekolaury PIE 2019" - 16.08.2019 r.

 
  Uchwałą Rady Polskiej Izby Ekologii termin zgłoszeń do 18. edycji Konkursu Ekolaury PIE 2019 został przedłużony do 16 sierpnia br.

Zapraszamy do udziału!

  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
 
  Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Terminarz:
 • marzec 2019 r.              - ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 16 sierpnia 2019 r.     - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 30 sierpnia br.          - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 13 września br.          - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 20 września br.         - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • 29 października br.              - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2019" - do dnia 16 sierpnia 2019 r.
 
« wróć do listy elementów