Aktualności

Prośba o zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia MŚ

     Informuję, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

                 https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_03/bc15ac04e89fcec901b40206eff7337f.pdf

    Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstają z tych procesów.

     Projekt jest  zamieszczony na stronie Rządowego  Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

    Uwagi do w/w  projektu proszę składać do dnia 10.04.2014r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.

  Pismo Ministra Środowiska « wróć do listy elementów