Aktualności

Prośba o zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki
  Informuję, że Minister Gospodarki zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach:
 

  Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporząda się bez przeprowadzania badań, zakres badań oraz kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

  Projekt jest  zamieszczony na stronie Rządowego  Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

  Uwagi do w/w projektu proszę składać do dnia 20.06.2014 r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Gospodarki.

 
« wróć do listy elementów