Aktualności

Prośba o wyrażenie opinii
Członkowie Polskiej Izby Ekologii

Szanowni Państwo,

   Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o opinię o projekcie Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

     Projekt jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministra Środowiska oraz Rządowego  Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
 
     Uprzejmie proszę o przekazanie opinii o projekcie do dnia 8.01.2014r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.

Pismo Ministra Śropdowiska « wróć do listy elementów