Aktualności

Prośba o wyrażenie opinii
    Informuję, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o wyrażenie opinii do :

projektu rozporządzenia w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_01/57d26690ca1f5c5ae00faca27a1f00e8.pdf

projektu rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_01/c2c64f8fb95cf0a7319aa5efd235ab95.pdf

Projekty są  zamieszczone na stronie Rządowego  Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

     Uprzejmie proszę o przekazanie opinii o projektach do dnia 10.02.2014r. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.

« wróć do listy elementów