Aktualności

Prośba o uwagi do projektu rozporządzenia MŚ
      Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o opinię o projekcie rozporządzenia w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.  Projekt jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/189700/189702/189703/dokument92113.pdf?lastUpdateDay=22.11.13&lastUpdateHour=11%3A47&userLogged=false&date=pi%C4%85tek%2C+22+listopad+2013
       Przedmiotowe rozporządzenie określa minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, które organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających powyższe produkty w opakowaniach, zobowiązana będzie osiągnąć do końca 2020 r. w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa na podstawie przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
           Prosimy o przesyłanie opinii o projekcie w terminie do 4 grudnia br. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.  « wróć do listy elementów