Aktualności

Prośba o uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska
Uprzejmie informuję, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny
 
został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorstwami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku :
 
 
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_03/b5de6d0d2984b4856fc4314b16e1c9e7.pdf
 
 
oraz projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów :
 
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_03/529de0848f857ade8d3c2512014da1de.pdf
 
 
 Proszę o przesłanie opinii o przedmiotowych projektach do 31 marca 2014 roku. 

 Pismo Ministra Środowiska
 Pismo Ministra Srodowiska « wróć do listy elementów