Aktualności

Prośba o opinię
      Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o opinię o projekcie rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. 
     Projekt jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/186050/186052/186053/dokument90554.pdf?lastUpdateDay=14.11.13&lastUpdateHour=07%3A46&userLogged=false&date=czwartek%2C+14+listopad+2013
       Przedmiotowy projekt określa roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które organizacja odzysku opakowań jest zobowiązana uwzględniać w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2020 r. w osiągniętych poziomach łącznego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
      Prosimy o przesyłanie opinii o projekcie w terminie do 25 listopada br. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.  « wróć do listy elementów