Aktualności

Prośba o opinię do rozporządzenia MŚ
      Informujemy, że Minister Środowiska zwrócił się do Polskiej Izby Ekologii z prośbą o opinię o projekcie rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych dla preparatów smarowych.  Projekt jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/189184/189186/189187/dokument91726.pdf?lastUpdateDay=20.11.13&lastUpdateHour=12%3A21&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+20+listopad+2013.
      Przedmiotowy projekt określa roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z ww. preparatów smarowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2020 roku , jakie mają obowiązek osiągać wszyscy wprowadzający te produkty do obrotu. Począwszy od roku 2021 obowiązywać będą poziomy określone w poz. 2 załącznika nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
       Prosimy o przesyłanie opinii o projekcie w terminie do 2 grudnia br. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii adresowanego do Ministra Środowiska.  « wróć do listy elementów