Aktualności

Prośba o opinię

   W związku z rozpoczęciem się konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii do przedmiotowego projektu.

    Opinię należy przesłać na adres :  pie@pie.pl  do dnia 25 marca br, co umożliwi opracowanie uwag Izby do projektowanego aktu prawnego.

   W/w projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces legislacyjny :

                http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_03/e0b7351c015a5fc5cec1011bf1bc9d55.pdf


« wróć do listy elementów