Aktualności

Prośba o opinię
     Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministra Środowiska oraz Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazów instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowych rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Proszę o przesłanie opinii o przedmiotowych projektach do 22 lutego 2014 roku.


http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/e55941e549f8e4e17503542741e60913.pdf

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/10df19b1a294c77ef38d15fd09782d39.pdf

Pismo Pełnomocnika Rządu d/s Polityki Klimatycznej « wróć do listy elementów