Aktualności

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii
W dniu 1 lutego 2013 roku w siedzibie Funduszu Górnośląskiego w Katowicach, odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii.
W posiedzeniu Rady PIE uczestniczyli :
Śleziak Czesław – Przewodniczący Rady PIE
Gieburowski Bogdan
Kania Bożena
Konieczny Andrzej
Kurczabiński  Leon
Król Roman
Mocko Czesław
Stawiany Wojciech
Swatoń Jerzy
Tokarski Stanisław
W trakcie posiedzenia omówione zostały doświadczenia Polskiej Izby Ekologii wynikające z organizacji   11 edycji  Konkursu „Ekolaury”.  Uznano, że nadszedł czas by zmienić formułę Konkursu.
Rada zatwierdziła nowy „Regulamin Konkursu Ekolaury PIE”. W 2013 roku nagrody będzie można otrzymać w kategoriach :

• gospodarka wodno-ściekowa
• ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
• ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
• ekoprodukt, zielone technologie
• edukacja ekologiczna
• energooszczędność, efektywność energetyczna
• ochrona przyrody
• całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

W 2013 roku będzie także przyznana nagroda „EKOLAUR PIE”  dla gmin za „Całokształt działalności gminy na rzecz ochrony środowiska”.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili Program działania Zarządu oraz Plan Finansowy  Izby na 2013 rok wraz ze zgłoszonymi  poprawkami.
Ustalony został porządek oraz termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIE na dzień 22 kwietnia 2013 roku.
Prezes Zarządu – Grzegorz Pasieka omówił bieżącą działalność Izby.
Kolejne posiedzenie Rady PIE odbędzie się w dniu 25 marca 2013 roku.
« wróć do listy elementów