Aktualności

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii
W dniu 16 grudnia 2013r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Śleziak Czesław
2. Swatoń Jerzy
3. Gieburowski Bogdan
4. Kurczabiński Leon
5. Kania Bożena
6. Konieczny Andrzej


     Rada zapoznała się z bieżącą działalnością Zarządu oraz przyjęła informacje o wykonaniu Planu Finansowego Izby za 10 miesięcy 2013 roku. 

    Na posiedzeniu Rada przyjęła ramowy plan działania oraz Preliminarz Izby na rok 2014.
W 2014 roku Izba obchodzić będzie jubileusz 15 –lecia działalności.
Oprócz sztandarowych przedsięwzięć tj. konkurs EKOLAURY, wydawanie czasopisma EKOLOGIA, organizacja szkoleń, opiniowanie projektów aktów prawnych, Izba przewiduje zorganizowanie dwóch konferencji nt. „Ochrona środowiska a inwestycje gospodarcze” oraz „Pakiet energetyczno-klimatyczny”.

    Rada przyjęła do wiadomości Plan Redakcyjny „Ekologii” na rok 2014- przygotowany przez Panią Ewelinę Sygulską – Redaktor Naczelną czasopisma.« wróć do listy elementów