Aktualności

Posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii 15.12.2014 r.
      
 
 
  15 grudnia 2014 r. odbyło się Posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii, któremu przewodniczył Czesław Śleziak.

  W posiedzeniu uczestniczyli :
  1. Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE
  2. Bogdan Gieburowski
  3. Jacek Janas
  4. Bożena Kania
  5. Leon Kurczabiński
  6. Longina Kugiel
  7. Roman Król
  8. Jerzy Swatoń
  Rada zapoznała się z bieżącą działalnością Zarządu oraz przyjęła informacje o wykonaniu preliminarza Izby za 11 miesięcy 2014 roku.

  Na posiedzeniu Rada przyjęła plan działania oraz preliminarz Izby na rok 2015.

  Przyjęto także Plan Redakcyjny „Ekologii” na rok 2015 - przygotowany przez Panią Ewelinę Sygulską – Redaktor Naczelną czasopisma.


« wróć do listy elementów